Watches & Jewelry

Beyoncé & Jay-Z trở thành đại sứ thương hiệu mới của Tiffany & Co.

Cặp đôi quyền lực đã trở thành ngôi sao của Tiffany & Co., đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trong một chiến dịch.
clothing apparel person human sleeve evening dress fashion gown robe long sleeve

Recommended posts for you