Watches & Jewelry

"Beyond Trend - Beyond Times": Nơi mọi bí mật của Goldmark Oakham đều trở nên xa xỉ

Sự kiện Trang sức Cao cấp "Beyond Trend - Beyond Times" là nơi Goldmark Oakham trưng bày những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian cùng với triển lãm trang sức đặc biệt được nhà kim hoàn ấp đủ đã lâu. Cùng với triển lãm, thương hiệu cũng trình làng Bộ sưu tập Sans Gravite và bộ sưu tập Đồng hồ Imperial Calyx Imperial là hai sản phẩm mới có 1-0-2 hứa hẹn chắc chắn sẽ mang đến tầm ảnh hưởng lớn đến ngành bán lẻ xa xỉ, đặc biệt là đối với những người sưu tập đồng hồ.

wristwatch arm person mobile phone phone hand adult female woman finger

Recommended posts for you