Watches & Jewelry

Bộ ảnh CHANEL 1932: High above the sky

Vào tháng 11 năm 1932, Gabrielle Chanel gây chấn động thế giới trang sức cao cấp khi giới thiệu bộ sưu tập mang tên “Bijoux de diamants”. 90 năm sau, 1932 ra đời, từ nguồn cảm hứng đã tạo nên bộ sưu tập huyền thoại. Một di sản mới được khai sinh, tiếp biến, chuyển hóa, trường tồn với thời gian.

dress evening dress formal wear adult female person woman fashion finger necklace

Recommended posts for you