Watches & Jewelry

CHANEL ELECTRO – Nguồn năng lượng rực rỡ từ nền văn hoá electro

CHANEL vừa giới thiệu bộ sưu tập capsule CHANEL ELECTRO với cảm hứng thiết kế từ nền văn hoá Electro. Vào những năm 90, phong trào âm nhạc này đã xây dựng nên một thế giới vừa cấp tiến vừa độc đáo, phản chiếu bầu không khí ban đêm sôi động.
wristwatch

Tags

Recommended posts for you