Watches & Jewelry

Bulgari Studio ra mắt tại Seoul, mở ra kỷ nguyên mới cho sự hợp tác sáng tạo

Bulgari đã chọn thành phố Seoul sôi động để giới thiệu dự án có tầm nhìn mới nhất của mình: Bulgari Studio. Một nền tảng cho sự giao thoa nghệ thuật và thử nghiệm, nơi tinh thần đổi mới của Bulgari gặp gỡ tài năng khéo léo của những nhà sáng tạo đương đại để thiết lập nên những lãnh thổ giàu trí tưởng tượng mới lấy cảm hứng từ biểu tượng tiên phong B. zero 1 của nhà kim hoàn.

lighting stage urban concert crowd person indoors theater planetarium city

Recommended posts for you