Watches & Jewelry

Cartier lần đầu tiên vinh danh nữ doanh nhân Việt từ hệ sinh thái khởi nghiệp

Là một phần của cam kết bền vững trong việc hỗ trợ các nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng, loạt sự kiện Cartier Women's Initiative Fellow được tổ chức tại Việt Nam, lần đầu tiên chọn ra hai nữ doanh nhân từ Đông Nam Á của Giải thưởng Cartier Women's Initiative 2024: Bà Marina Tran-Vu đến từ Việt Nam và Bác sĩ Lynne Lim đến từ Singapore.

adult female person woman male man suit people groupshot head

Recommended posts for you