Watches & Jewelry

CHANEL 1932, và di sản trường tồn từ BST High Jewelry đầu tiên

90 năm trước, Gabrielle Chanel sáng tạo nên bộ sưu tập Trang sức Cao cấp đầu tiên của thế giới, Bijoux De Diamants. Tại đây, cô đã áp dụng nguyên tắc thiết kế cơ bản của mình: Mang đến sự tự do và đồng thời tôn vinh cơ thể người phụ nữ.

Recommended posts for you