Watches & Jewelry

Chiến dịch mới của Tiffany & Co.: Bạn có muốn thử sống một ngày như Beyoncé và Jay-Z?

Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình có thể sống một đêm như Beyoncé và Jay-Z chưa? Hãy xem “Date Night“, thước phim chiến dịch mới của Tiffany & Co. với sự tham gia của cặp đôi quyền lực!

face person photography portrait accessories jewelry necklace adult male man

Recommended posts for you