Watches & Jewelry

Watches & Wondes 2023: Chopard và hành trình tới sự Sang trọng Bền vững

Ngày 27 tháng 3 vừa qua, Nhân khai mạc Triển lãm Watches & Wonders Geneva, hai vị đồng Chủ tịch Chopard là Caroline và Karl-Friedrich Scheufele cùng Đại sứ Chopard Julia Roberts đã tiết lộ bước tiến mới nhất trong Hành trình tới sự Sang trọng Bền vững (Journey to Sustainable Luxury).

wristwatch arm body part person

Recommended posts for you