Watches & Jewelry

Gucci và quyết tâm về lĩnh vực chế tạo đồng hồ trong năm 2024

Những chiếc đồng hồ đầu tiên đến từ Phòng thí nghiệm Đồng hồ hiện đại của Gucci ở Cortaillod bao gồm các sản phẩm sở hữu cơ chế lặp phút cùng một dây chuyền hoàn toàn mới.

Recommended posts for you