Watches & Jewelry

Hermès Slim d’Hermès Le Sacre des Saisons: Nhịp điệu bốn mùa

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Bốn mùa lại qua trên bốn mẫu đồng hồ Slim d’Hermès trang trí mặt số thủ công rực rỡ, dưới lăng kính của phong cách lãng mạn giả tưởng Baroque.

la montre hermes, making of text

Recommended posts for you