Watches & Jewelry

Jaquet Droz ra mắt tuyệt phẩm tôn vinh nét đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ Việt Nam

Xuyên suốt chặng đường nghệ thuật của Petite Heure Minute, giới mộ điệu bắt gặp không ít nguồn cảm hứng nên thơ được thể hiện trên siêu phẩm của Jaquet Droz. Và trong chương mới nhất, thương hiệu này đã tôn vinh nét đẹp sông nước miềnTây Nam Bộ Việt Nam qua tuyệt tác Petite Heure Minute Floating Market.
wristwatch

Tags

Recommended posts for you