Watches & Jewelry

Jennie và CHANEL khởi đầu năm 2024 với chiến dịch trang sức Coco Crush mới

Jennie (Blackpink) một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy rằng cô thực sự là "Human Chanel" với chiến dịch mới lần này.

Recommended posts for you