Watches & Jewelry

Loewe ra mắt bộ sưu tập trang sức hợp tác cùng Lynda Benglis

Vào ngày 9 tháng 5, LOEWE ra mắt BST trang sức độc quyền hợp tác cùng Lynda Benglis, nghệ sĩ điêu khắc vĩ đại của Mỹ thời hậu chiến và là một trong những nghệ sĩ đi tiên phong có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. 

body part finger hand person accessories diamond jewelry medication pill nail

Recommended posts for you