Watches & Jewelry

Nét đẹp hoàn mỹ trên cổ tay từ BST Les Cabinotiers Grisaille High Jewellery – Dragon

Lần đầu tiên, bậc thầy tráng men của thương hiệu đã sử dụng kỹ thuật grisaille sử dụng men xanh để thể hiện sự tôn kính với con rồng năm móng huyền thoại - biểu trưng của Hoàng gia - được mô tả trên mặt số.

food food presentation plate art

Recommended posts for you