Watches & Jewelry

Phải Xanh: Ngành công nghiệp đồng hồ và trang sức ngày nay bền vững như thế nào?

Câu chuyện về thời trang có đạo đức và bền vững luôn là vấn đề không thể bỏ qua trong thời trang cũng như ngành đồng hồ và trang sức. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thương hiệu xa xỉ ngày nay cần phải lựa chọn giữa cập nhật, đổi mới tư duy bền vững hoặc đối mặt với làn sóng "tẩy chay" mãnh liệt từ người tiêu dùng có ý thức.

accessories accessory bangles jewelry

Tags

Recommended posts for you