Watches & Jewelry

Piaget Polo 79 - Cuộc sống vươn tầm 

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập nhà chế tác Piaget, thương hiệu tái sinh chiếc đồng hồ trứ danh ra đời năm 1979. Chiếc đồng hồ này từng đại diện cho tinh thần thời đại của thập niên 1980. 

advertisement poster book publication text

Recommended posts for you