Watches & Jewelry

Rolex Arts Festival khai mạc tại Athens với lễ gala kỷ niệm 20 năm cố vấn

Một cộng đồng đa thế hệ các nghệ sĩ và chuyên gia nghệ thuật sáng chói, được liên kết thông qua Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative đã tụ họp với thế giới văn hóa Hy Lạp vào tối thứ Sáu, ngày 26 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Quỹ Stavros Niarchos (SNFCC) ở Athens cho gala đánh dấu sự khởi đầu của Rolex Arts Festival và kỷ niệm 20 năm thành tựu cố vấn.

indoors theater auditorium hall architecture building cinema person chandelier lamp

Recommended posts for you