Watches & Jewelry

Tăng giá trị, giảm khối lượng: Hình thái mới cho ngành đồng hồ xa xỉ

Tăng giá trị, giảm khối lượng - đây là cách ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp đang phát triển. Bằng cách ấy, người Thụy Sĩ chỉ khiến thế giới thèm muốn đồng hồ của họ nhiều hơn...

Recommended posts for you