Watches & Jewelry

Thử thách “Thắp Sáng Vòng Hoạt Động” của Huawei có gì?

Cùng với sự ra mắt của đồng hồ HUAWEI WATCH GT 4 trong định hướng mới mang tên “Dẫn lối phong cách”, Huawei cũng khởi động chiến dịch “Thắp sáng vòng hoạt động – Chung bước vì sống khỏe”, nhằm khuyến khích người dùng hướng đến lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày.

adult female person woman blonde hair arm body part

Recommended posts for you