Watches & Jewelry

Văn hóa "retro" đang khiến các nhà kim hoàn say mê đến mức nào?

Từ bộ sưu tập Jazz Age của Coco Chanel những năm 30, đến tình yêu của Tiffany & Co. và Piaget dành cho kỷ nguyên disco thập niên 70, văn hóa "retro" cổ điển đang chiếm lĩnh tâm trí các nhà kim hoàn ra sao?

Recommended posts for you