Watches & Jewelry

Vòng cổ ngọc trai - kẻ trộm spotlight của mọi bản phối

Đúng như công nương Grace Kelly từng nói: “Ngọc trai là nữ hoàng của các loại đá quý và là đá quý của các nữ hoàng”.

Recommended posts for you