Watches & Jewelry

Watches & Wonders 2023: Hermès và bản chất bất định của thời gian qua H08

Liệu thời gian có thể được nắm bắt? Hermès không tìm cách kiểm soát thời gian, thay vào đó là tìm hiểu và chơi đùa cùng nó. BST H08 diễn tả thời gian mà bản chất bất định của nó mời gọi xúc cảm và sự khám phá: một vật liệu được điêu khắc với sự tinh xảo chỉ có thể đạt được nhờ sáng tạo. Giữa những chất liệu mạnh mẽ và hiệu ứng hình dạng đơn lẻ, Hermès H08 kết hợp các kết cấu và chi tiết, tạo nên tính thẩm mỹ chặt chẽ và hài hòa. 

shop indoors interior design

Recommended posts for you