Watches & Jewelry

Watches & Wonders 2023: Hublot trong thế giới Haute Horlogerie

Tại sự kiện Watches & Wonders 2023, Hublot đã viết nên một chương mới cho chính thương hiệu bằng siêu phẩm giới hạn hoàn toàn mới mang tên MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde - chiếc đồng hồ ấn tượng với tourbillon hai trục ưu việt và cơ cấu chỉ báo thời gian Dual Retrograde đầy sáng tạo.

wristwatch arm body part person accessories diamond gemstone jewelry

Recommended posts for you