Watches & Jewelry

Watches & Wonders 2023: Vũ trụ viễn tưởng từ CHANEL J12 INTERSTELLAR

Lấy cảm hứng từ thế giới khoa học viễn tưởng, du hành không gian và thời gian, CHANEL Watch Making Creation Studio đã tạo nên bộ sưu tập capsule CHANEL INTERSTELLAR dành cho năm 2023. 

person wrist adult female woman face portrait arm finger wristwatch

Recommended posts for you