Wedding Symphony

Bạn đã có định nghĩa về một hôn lễ trong mơ?

Sheraton Cần Thơ là địa điểm sẽ đồng hành cùng bạn trong những phút giây tuyệt vời nhất đời. Và nơi đây tự hào được góp phần trong trang sách tình yêu của bạn.

dress tree formal wear palm tree gown wedding wedding gown city bridegroom potted plant

Recommended posts for you