Wedding Symphony

Be Made of Love EP.1: “Luxury Wedding” – Đắt đỏ không làm nên một lễ cưới hoàn mỹ

“LUXURY”, vốn luôn được dùng để diễn tả sự đẳng cấp, vẻ xa xỉ của vật chất. Nhưng khi nói về ý nghĩa đích thực của “LUXURY” trong tiệc cưới, đó chính là tính độc bản, sự cá nhân hoá mà người nghệ sĩ đã kỳ công sáng tạo, lồng ghép vào “tác phẩm nghệ thuật” của mình để mang lại một hôn lễ trong mơ đáng nhớ cho khách hàng.

people person coat blazer jacket adult male man photography portrait

Recommended posts for you