Wedding Symphony

Founder & CEO The F Lab, Giang Bùi: “Sự xa xỉ của lễ cưới nằm ở chất xám thay vì giá cả"

Tốc độ tăng trưởng về nhu cầu của “wedding planner” trong những năm gần đây đang tăng nhanh chóng, mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp cưới cao cấp. Là một trong những đơn vị đầu tiên tiên phong gánh vác sứ mệnh này, nhà sáng lập kiêm CEO của The F Lab - Giang Bùi đã có những chia sẻ về hành trình định nghĩa giá trị của lĩnh vực kiến tạo hạnh phúc tại Việt Nam.

person smile adult female woman vegetation formal wear woodland dress black hair

Recommended posts for you