Art & Design

15 lời khuyên dành cho người học nghệ thuật, thời trang và sáng tạo (P3)

Họ là họa sĩ, nhà làm phim, nhà văn, nhà soạn nhạc... điểm chung giữa họ là quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ và những tác phẩm vẫn còn được tán tụng cho đến ngày nay. Họ sẽ chia sẻ điều gì về sáng tạo với chúng ta?
person human sunglasses accessories accessory face smoking smoke

Tags

Recommended posts for you