Art & Design

Art Symphony 2022: Từ rung động đến hành động

Với mong muốn thúc đẩy tinh thần chủ động hành động vì biến đổi khí hậu (BĐKH) của mỗi cá nhân bằng những gì sẵn có, Quỹ Sống cùng đồng hành với các họa sĩ tổ chức Triển lãm nghệ thuật họa sĩ chung tay vì Biến đổi khí hậu Art Symphony 2022.

Recommended posts for you