Art & Design

AXOR - Tạo nên sự khác biệt từ tinh thần cá nhân hóa đậm nét

Mang đến những trải nghiệm độc đáo riêng dành cho từng khách mời cùng với màn ra mắt 2 bộ sưu tập mới đầy mãn nhãn, tiệc thân mật do AXOR tổ chức đã phản ánh rõ nét triết lý và phong cách đẳng cấp của thương hiệu này.

adult female person woman glasses plate cup monitor people indoors

Recommended posts for you