Art & Design

Bold Steps: Lựa chọn táo bạo khẳng định chất riêng

Nối tiếp làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ của nghệ thuật đường phố vào trong văn hoá đại chúng toàn cầu, ấn phẩm thời trang Men’s Folio Vietnam đồng hành với Johnnie Walker mang đến Thủ đô Hà Nội một không gian triển lãm thời trang và trình diễn âm nhạc bùng nổ vào ngày 27-28/9 tới đây.

poster advertisement paper

Recommended posts for you