Art & Design

Cheryl Vo và mong muốn "chữa lành" thế giới muôn màu bằng nét vẽ

Là một nghệ sĩ kỹ thuật số và UX/UI designer, Cheryl mong muốn sẽ dẫn dắt người xem kết nối với chính bản thân họ, mang những giá trị từ cảm xúc cũng như chữa lành thế giới muôn màu bằng nét vẽ của cô.

clothing apparel person human

Recommended posts for you