Art & Design

Chloris - Cánh hoa bất tử của nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc

Mang tên Chloris - nữ thần của các loài hoa trong thần thoại Hy Lạp, triển lãm được thực hiện bằng một kỹ thuật nhiếp ảnh hoàn toàn mới tại Việt Nam: “in nắng trên giấy ảnh đen trắng,” hay lumen print.

person human face

Recommended posts for you