Art & Design

Chơi Chất Chill: Bước vào không gian triển lãm “sống” của Hà Mạnh Thắng

Họa sĩ Hà Mạnh Thắng cho rằng: “Đôi khi không gian triển lãm là không gian chết,” vậy nên trong Kìa non non nước nước mây mây, từ ý tưởng, chất liệu sáng tác đến không gian và cách bài trí, nghệ sĩ cùng Galerie Quynh muốn đảm bảo rằng, những tác phẩm này đang được “sống.”

art paint container painting

Recommended posts for you