Art & Design

Chơi chất chill: Đứng dậy, đi loanh quanh để "khởi động lại" bản thân cùng nghệ thuật

Trong khi dư âm của kỳ nghỉ Tết vẫn còn, “reset" bản thân bằng nghệ thuật sẽ là một hình thức tự nhiên để bắt nhịp lại guồng sống mới. Mời quý độc giả L'OFFICIEL Vietnam dạo quanh các triển lãm nghệ thuật tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Lạt. 

person man adult male portrait face suit monkey painting hat

Recommended posts for you