Art & Design

Đại Cat: Câu chuyện mèo của nghệ sĩ Lê Huy

Tiếp sau hai dự án con giáp thành công là Nhàn Ngưu và Nhâm Nhi Dần, tôi lập tức nhắn đùa mà thành thật với họa sĩ Lê Huy rằng “đến hẹn lại lên”, chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho dự án mới của anh mang tên Đại Cat: Một năm mèo và những câu chuyện xoay quanh mèo của anh.

art person

Recommended posts for you