Art & Design

Dịch giả Lưu Bích Ngọc: "Mình đến với nghệ thuật bằng tất cả sự hồn nhiên"

Là dịch giả đứng sau sự thành công của phiên bản tiếng Việt cho cuốn "Câu chuyện nghệ thuật", Lưu Bích Ngọc đã có cuộc trò chuyện ngắn với L'OFFICIEL Vietnam, chia sẻ về những quan điểm nghệ thuật và mối liên hệ giữa Nghệ thuật và Giới.
building architecture person human bridge arch arched arch bridge

Recommended posts for you