Art & Design

Du ngoạn trong chốn huyễn mộng tại triển lãm "Ta mang đi"

Từ ngày 28/10 đến 04/11/2022 tại Huyền Art House, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm “Ta mang đi” của tác giả – hoạ sĩ Hà Huy Hiệp.

Recommended posts for you