Art & Design

Hilma af Klint: Người khai sinh trường phái Trừu tượng hay "phù thủy mất trí" từ thế kỷ 19

Người đương thời có mọi lý do để xem Hilma af Klint là phù thủy: Hilma là phụ nữ, ăn chay, hay mặc màu đen, thực hành nghệ thuật, có hiểu biết sâu rộng về động thực vật. Và nếu chiêm tinh học thế kỷ 19 giống với hiện tại, việc bà thuộc cung Bọ Cạp có lẽ chỉ “thêm dầu vào lửa”.

art painting face head person photography portrait
"Tự họa" (khoảng 1880), Hilma af Klint

Recommended posts for you