Art & Design

Katsushika Oi: Truyền nhân, cộng sự, ái nữ của “kẻ say họa” Hokusai

“Ơi! Con ơi!” Thầy Hokusai gọi. Từ góc xưởng vẽ vang lên một giọng phụ nữ trả lời, nửa đùa nửa thật: “Ơi, ông già! Chuyện gì vậy ạ?”

art painting person text
Hokusai và Eijo trong phòng trọ, khoảng năm 1893, Tsuyuki Kosho. Mực trên giấy – Một môn sinh của Hokusai vẽ lại cảnh hai cha con nghệ sĩ trong phòng trọ.

Recommended posts for you