Art & Design

Họa sĩ Nguyễn Văn Hè: Nhờ nỗi đau mà biết sống hồn nhiên như con trẻ

Có một câu nói của một hiền nhân nào đó, đại ý rằng trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Kẻ khôn lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du. Cái mà phần đông cho là mặt trái cuộc đời, lại là “phương thuốc hay” của số ít. Triết lý ấy có lẽ đồng điệu nhiều với góc nhìn và cách sáng tác của nghệ sĩ đương đại Nguyễn Văn Hè.

Trở về tứ đại - sơn dầu - họa sĩ Nguyễn Văn Hè
Trở về tứ đại - sơn dầu - họa sĩ Nguyễn Văn Hè

Recommended posts for you