Art & Design

Phạm Thanh Toàn, Kiên Ứng và Touliver: 1 đạo diễn, 1 NSX, 1 họa sĩ làm gì ở Kính vạn hoa?

Trò chuyện cùng họa sĩ Phạm Thanh Toàn về điểm chạm giữa hội họa và âm nhạc trong MV “Kính vạn hoa".

person human audience crowd art painting
Tác phẩm "Who Am I? Where Is This" của họa sĩ Phạm Thanh Toàn xuất hiện trong MV "Kính Vạn Hoa" (Touliver ft. Tiên Tiên)

Recommended posts for you