Art & Design

Impressivo Klaviere & Flugel - Hệ sinh thái về piano đẳng cấp và nghệ thuật

Là một hệ sinh thái âm nhạc, Impressivo Klaviere & Flugel bao gồm showroom chuyên giới thiệu và cung cấp các thương hiệu đàn piano cao cấp, trung tâm đào tạo âm nhạc Athena, phòng hòa nhạc Steingraeber Hall... dành cho giới yêu âm nhạc cổ điển và những bạn đang phát triển tài năng dương cầm.

adult male man person performer musical instrument piano music musician solo performance
Ông Nguyễn Hoàng Phương, đại diện công ty Impressivo Klaviere & Flugel

Recommended posts for you