Art & Design

Khám phá nỗi niềm không thành lời tại Triển lãm nghệ thuật vũ đạo “Khi ta không buông tay”

Vượt lên những giới hạn của ngôn từ, vẻ đẹp của nghệ thuật còn được cảm nhận theo một cách rất riêng. Lần này, Sun Life chọn Vũ đạo là loại hình nghệ thuật sau Thơ và Hài Độc Thoại nhằm truyền tải thông điệp của thương hiệu và tôn vinh nghệ thuật phi ngôn ngữ.

person human clothing apparel shop

Recommended posts for you