Art & Design

Khoa Chim: “Hoài nghi là lực đẩy trong sáng tác của tôi”

Ở tuổi 26, nghệ sĩ thị giác Khoa Chim đã có hai triển lãm cho riêng mình. Vietnamme 1&2 thể hiện cách nhìn Việt Nam từ góc độ mới mẻ, mà theo Khoa là để tìm kiếm một Việt Nam theo cách của riêng mình.
person human glasses accessories accessory clothing apparel

Tags

Recommended posts for you