Art & Design

Lần đầu triển lãm với thủy tinh, Ai Weiwei tiếp tục thách thức ý niệm sống-chết

Ai Weiwei, hay Ngải Vị Vị vừa ra mắt buổi trưng bày các tác phẩm thủy tinh đầu tiên của mình trên hòn đảo San Giorgio Maggiore, Venice. Xuất hiện trong buổi triển lãm là một trong những bức tượng thủy tinh Murano lớn nhất thế giới.

person human face

Recommended posts for you