Art & Design

Light up love - Dự án nuôi dưỡng hạt mầm tình yêu của Sun Life Việt Nam

Ánh sáng dưỡng nuôi hạt mầm cuộc sống. Tình yêu chở che hạnh phúc tâm hồn.

Từ những ý tưởng tươi đẹp của cuộc sống, Sun Life Việt Nam đã thực hiện cuộc thi ảnh “Light up love – Nói lời yêu” nhằm khuyến khích mọi người kể lại câu chuyện tình yêu của họ bằng những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất của mình, với ý tưởng hình ảnh từ sự giao thoa của các mảng sáng tối tự nhiên tượng trưng cho ánh sáng Mặt trời.

floor flooring indoors interior design clothing footwear shoe person art art gallery

Recommended posts for you