Art & Design

#LO100: Những ảnh bìa huyền thoại đại diện từng thập kỷ

Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm, L’OFFICIEL sẽ mang đến một số mẫu bìa tạo hiệu ứng nhất, được yêu thích và mang tính thời trang nhất đại diện cho từng thập kỷ đã qua. 

collage poster advertisement

Tags

Recommended posts for you