Art & Design

Nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Hoàng Giang: “Nghệ thuật là công cụ tiếp cận vấn đề”

Trò chuyện cùng nghệ sĩ đa phương tiện Nguyễn Hoàng Giang cũng như quá trình thực hành nghệ thuật đầy thú vị của anh. 

clothing apparel sleeve person human man long sleeve

Tags

Related Articles

Recommended posts for you